Erste Bilder zum Live-Action Version von Kyou Kara Ore Wa!! veröffentlicht

Das Manga Kyou Kara Ore Wa!! erhält eine Live Action TV Drama Version. Nun wurden erste Bilder enthüllt. Das TV-Drama mit Kento Kaku, Hashimoto Kanna und Nogizaka46-Mitglied Wakatsuki Yumi startet im Oktober 2018 auf NTV.